GENEALOGIES AND HISTORICAL NOTES FROM RAROTONGA. PART II.—TRANSLATED BY HENRY NICHOLAS, Esq.

 

 

THE last number of this Journal contained the account of the settlement of the natives on Rarotonga Island as derived from the Ngati-Tangiia tribe. The following is from the other, or Ngati-Karika tribe. They differ in detail, as is to be expected, and both being written by native authors, they leave a good deal unexplained, as so often occurs in Maori histories.

In the present instance the Rev. W. Wyatt Gill, LL.D., has with very great kindness corrected the proof of the original Rarotongan version, which will thus be free from some errors which crept into the former account. He has, moreover, added a few notes, which are of great value as explaining some parts, and observes that unless an opportunity were afforded of questioning the native author the exact meaning of some portions could not be determined.

A third series of narratives has been received from Rarotonga through the kindness of F. G. Moss, Esq., the British Resident there, but they await translation. They deal with some of the migrations to Rarotonga before that of Karika and Tangiia.

Dr. Gill's notes are distinguished by his initials: W.W.G.

 

 

 

KO TE PAPA ARIKI TEIA MEI AVAIKI MAI, MEI ROTO IA PAPA.

Tera tona akatauanga:—

Ka tupu te Papa,
Ka rito te Papa,
Ka kao te Papa,
Ka pakari te Papa,
Ka roa te Papa,
Ka metua te Papa.
Tana pu, tana pau,
E raukava e akaariki,
Aru mai i te tua e maeva.


Ko Makea-vaerorangi ka noo i te vaine, i te tamaine a Rongo, ia Ina. Anau ta raua, ko Makea-tavake; anau tana ko Nuku-akatau-ariki; anau tana ko Makea-ariki; anau tana ko Taitopu; anau tana ko Makea-mimiti-nui; anau tana ko Makea-ka-tuiti; anau tana ko Ikitia; anau tana ko Apainga; anau tana ko Meke; anau tana ko Akanoi-ariki; anau tana ko Ariki-meiti; anau tana ko Te-Pou-o-te-rangi; anau tana ko Makea-kapeu-te-rangi; anau tana ko Oe; anau tana ko Eaa; anau tana ko Karika.

Ko Karika nei e tamaiti kanga, tamaiti kino; no reira te metua vaine i tuatua ai kiaia: “Naringa koe i kanga ki te pa-enua o to tupuna e kainga ua ïa mai na.” Kia akarongo te tamaiti i te tuatua o te metua vaine, kua ui te tamaiti ki te metua vaine: “Koai ia paenua?” Tera te tuatua a te metua vaine: “Noai ua a Avaiki e kainga ua ïa mai ne?” Kua kite meitaki te tamaiti—a Karika—i te tuatua a te metua vaine, a Ueuenuku; kua kimi i te ravenga; kua tarai i te vaka. E oti i te anga, kua iki i te tangata okotai anere e ? ngauru (140). E oti, ko te aereanga ïa ki te ta i taua pa-enua; e pou i te taia, riro mair? Avaiki i aia, koia atura te ariki i taua pa-enua. E oti, i reira kua tuatua a Karika ki nga metua kia Eaa, e Ueuenuku: “Nonoo io korua, ka aere au ki Tumu-te-varo-varo i tonga nui.”

Ko to Karika aere anga mai ïa ki Rarotonga nei. Ko te mua tikai ïa o tona aereanga mai i uru mai i Avarua. Ko te tuku mai ïa i te Idolo, ia Rangatira; e tuku katoa i te tiaki ko Tinao. Ko te tutaka anga ïa i te enua, ko te au anga ïa i nga marae i Avarua ma Araitetonga. E oti, oki atura ki Avaiki, noo atura e roa. Kua inangaro ki te tutakataka aere, kua aere akaou atura ki te tutaka i te pa-enua. Kite atura i tetai ariki kino i tetai enua, kare e pa i te enua nona. Opukia atu ei ko taua ariki, taia e mate. Kia mate taua ariki kua riro te enua kiaia. Kave maira i te raukuru i te kainga ki Avarua ma Araitetonga, e kua vaoo i te tiaki ko Tu-varotonga. Oki atura ki Avaiki, e tae ki Avaiki kua aere akaou e tutaka i te pa-enua; kite atura i tetai tangata upokonui ki reira; opukia io ei ko taua tangata, taia e mate. Tera te mea i taia ai, no te enua o te tupuna, ta atu i te tangata e riro maira te enua iaia. Kua kave mai nei i te raukuru i te enua ki Rarotonga nei, uru mai i Rutaki, takai maira tona vaevae ki runga i te enua, tuatua ia akera ko, “te tapuae nui o Karika.” Noo iora ki reira e roa, tuku iora i te tiaki ko Taikaputu, topa iora i te ingoa i taua ngai, ko “Te kena enua i Avaiki.”

Oki atura ki Avaiki e toro i te metua ia Eaa, e te metua vaine ia Ueuenuku. E tae atura ki Avaiki kua aravei i nga metua, e oti, oki maira ki Rarotonga nei, e uru maira i Vavaroa. Kake atura ki te enua, e kua tuku i te tiaki i te enua ko Teko, koia Moko i Arakuo.
Oki atura ki Avaiki, e tae atura ki Avaiki kua noo e roa ki reira kua oki akaou maira ki Rarotonga nei; e tae maira ki te enua nei, kua noo ki Tokerau. Kua au i te marae ko Puatiki, topa i te ingoa ko Tokerau. Oki atura ki Avaiki, noo atura e roa, kua oki akaou mai ki Rarotonga nei, kua rave mai i tana vaine ia Marama-eru-tea, e te unga, ma te potiki, te matakeinanga, te urunga, ma te papa, e te tamaine, ko Mokoroa-ki-aitu. Ko tona akaruke anga ïa ia Avaiki.

Kua noo ki Rarotonga nei e roa, kua rave i nga vaka e rua, ko Teuki-iti tetai, ko Teaukitonga tetai, e tona tangata okoitu (koia 140). Aere atura na te moana. I taua aereanga ona na te moana kua aravei i te pai a Tangiia ki Maketu e te tangata katoa. Kua tupu te riri o Karika, kua inangaro aia i te ta ia Tangiia. Kua kimi a Tangiia i tana ravenga e ora ai aia; tera te ravenga a Tangiia i kimi—Kua topatopa ingoa aia ia Karika; kua kite a Karika kua akaau atu raua. Tera te tuatua a Tangiia: “O atu te rangi kia koe.” E oti te tuatua kua auuri nga vaka, koia kua kapiti ko to Tangiia e to Karika. Kua kake e rua tangata mei runga i te vaka o Karika ki runga i te vaka o Tangiia; tera te ingoa o aua nga tangata, ko Te-nukua-ki-roto, e Tuiti. Kia noo ra raua ki runga ki taua vaka o Tangiia, tera ta raua tuatua kia Tangiia: “Ka mate koe ko te tae tonga teia i Avaiki, kare e puku enua i Avaiki; kia taa te rä e taia ai koe.” Ka akarongo a Tangiia i taua tuatua kua taia aia, kua mataku i reira, kua topatopa ingoa akaou a Tangiia, ko te rua ïa te tuku ra a Tangiia i te rangi, e te tuatua, te kapiki ra a Tangiia: “Tera mai te putunga, tera mai te tuikaa, tera te ngutu poto, tera te rara tea, tera te rara roa, (koia te tangata) tera to vaka. Ko te tika a te tuaine.” E oti ta raua angaanga kua ui a Tangiia kia Karika: “Ka aere koe ki ea?” Kua tuatua mai a Karika kia Tangiia: “Ka aere au ki Tumu-te-Varo-varo i tonga nui.” E oti ta raua tuatua aere mai nei a Karika ki Rarotonga nei, aere atur? Tangiia i tona aereanga. Kia tae maira a Karika ki te enua nei kua uru mai i Vaikokopu, koia Ngatangiia. Kake maira ki te enua nei kua tuku i te akairo ko Vairotopuia, e ruringa-oe ïa na Karika. E oti, kua apai i te vaka e Tapu-uki, tuku atu ei ki reira ko te aere anga mai ïa o Karika ki mua nei ki Tauae.

Ko te noo anga mou ïa o Karika ki te enua nei; noo; noo; kare e roa kua uki te rima o Karika, no te mea ko tana tuke ïa e akairo paa te akatau anga, me pera e pai tangata ka ta tangata ïa. Aere atur? Karika ki runga ki te puku maunga te kiriti ra i te pare, topa iora i taua ngai tana i noo, kia Moe-moe-te-kura. E oti, kua akara ki te moana; kite atura i te pai o Tangiia te tu ua maira te r? i te pai, e tira paa te akatau anga. Kua kata ior? Karika no te mea kua rekareka aia ko tei kite i te pai; topa iora i te puku mato i Tutakimoa kia
Taukata. Kia eke maira ki raro mei runga mai o te maunga, e tae mai ki te kainga, kua rave iora i te rakau ia Nina-enua; te oro ra i te ara e Vaikokopu. Kia tae a Karika e Vaikokopu, tera ko te pai o Tangiia. Te aere ra a Karika ki te uuna i te rakau ki Iti-a-rakau. E oti, kua oro ki tai i te ava, ka aere ka ta ia Tangiia. Kia kite maira nga tangata i kake ana mei runga atu i te pai o Karika ki runga ki te pai o Tangiia ia Karika, kua tuatua atura aua nga tangata, koia oki Te Nukua-ki-roto e Tuiti kia Tangiia: “Okotai mai toe taau tukuanga i te rangi kia Karika.” Tu akera a Tangiia, te tuku ra i te rangi, te kapiti ra kia Karika: “Tera mai te tuatua, tera mai te putunga, tera mai te tuikaa, tera mai te ngutu poto, tera mai te rara tea, tera mai te rara roa, tera to vaka, o atu ki to rima.” E oti, kua mou te rima o Makea-Karika. Te topa ra i te ingoa o te vaka ko Takitumu. Ko to Tangiia tae anga mai ïa ki te enua nei.

Kia oti te au mea katoa, kua rave a Karika ia Tangiia, kua taoi mai kia Araitetonga, te umu tarakai ra, na Makea-Karika te kai i tau, na Tangiia. E, kia pou te kai, kua tua a Makea-Karika i te enua, to Makea e to Tangiia, to nga Mataiapo. Te aere maira a Makea e Tangiia ki Avarua nei, e tae mai raua ki mua nei kua noo tetai ki Tuitui-kamoana, koia Makea, te aere ra a Tangiia ki Tauae.

E oti, kua noo e roa, kua uki akaou te rima o Karika, ko tana peu ïa e ta tangata, no te mea e pito rongoa tona ki te tangata mei Avaiki mai. I reira i aere mai ei nga akakite kia Tangiia ma Karika, ko Uenga ma Tautenga. I reira kua karanga a Tangiia: “Akua ko te ora, ko te mate.” Kia rongo a Karika i te tuatua a Tangiia, tera ta Karika tuatua kia Tangiia: “E manga tena na taku tokotoko, na Nina-enua.” I reira kua akamama a Karika i te kai na nga atua, na Maru-maomao ma Rangatira. I reira kua akamama a Tangaiia i tana na Maru-maomao ma Tongaiti. E oti ta raua akaangai anga i nga atua ko to raua aere atura ïa e tae atura ki Kiikii. Tei reira a Tutapu e tona toa ko Apapa-i-te-rangi. Tu akera ia Karika, ko Apapa-i-te-rangi; kua ta ko ta Karika tangata mua ia mate. Tu akera ia Tangiia ko Mataroa, taia e mate, ko tana mua ia. E oti, kua karanga a Karika kia Tangiia: “Na uta koe, na tai au.” Te aere ra Karika na tai, ma te tamaine. Taia atur? Puariri, e toa, a Tonga, e Tokori, a Te-Eva, e ko Angavare. Ta aere ua atura a Karika i te tangata. E tae atura ki Tupapa, aravei atura raua ko Tangiia ki reira. Pou atura okotai tini ia raua i te ta. Vee akaou atura raua i reira, na uta a Tangiia, na tai a Karika; aere atura a Karika e Turanga-au, te noo ra ki reira, kua aravei akaou raua ko Tangiia. Kua noo katoa i reira, e, kua pu i te nu ki reira, e kia oti te pu anga i te nu, te aere ra raua na tai a Karika, na uta a Tangiia,
e tae a Karika e te ara, kua apai i tana rakau ia Nina-enua, e kua ta atura i tetai tangata ko Papaio te ingoa. Mei reira i tae atura ki Tuatea, kake atura ki Tukinuku, aravei akera raua ki reira ia Tutapu; kua ta atura ia Tutapu, kua motu atura te poo vaevae i te toka. Mei reira e tae atu ki te ava i Vaikokopu, kua ta atura i te tini tangata i runga i te pai, e pou. Kua rave maira i te atua o Tutapu, kua taoi maira ki Pounako. Kua tapaia te ingoa i taua ngai ki “Te Atua o Tutapu kia Kiikii.”

Noo iora a Karika e roa, kua uki te rima, e tuke nana. E teia mai tetai vakavaka nunui ko Oe, e Ruaraki. Tu akera ia Karika, taia e mamate atura.

E oti te tainga, kua noo a Karika, e roa, kua uki te rima, teia mai e tokorua te aere maira, e puke ariki ma to raua tini, ko Rakau-katau tetai, ko Rakau-kaui tetai. Tei runga a Karika e ta ana, e mamate atura.

Te noo ra a Karika, e roa, kua uki akaou te rima. Kare e roa teia mai a Te Ika-taurangi ma tona tini. Tei runga a Karika e ta ana, e mate atura; kare rava tetai i akatoe ïa.

E oti te tainga kua aravei raua ko Tangiia, te noo ra, e roa te noo anga. Te tuatua ra a Karika kia Tangiia: “E noo koe ki to taua enua e ta taua tamaiti ko Makea-putaki-te-tai, ka aere au ki te itinga o te r?, e mate au ki tena vao.” Aere atu ra Karika, noo a Tangiia ma Makea-putaki-te-tai.

 

TRANSLATION.

 

THE ROYAL GENEALOGY FROM AVAIKI DOWNWARDS, FROM PAPA.

This is the comparison or illustration:—

The earth shall grow,
The earth shall be beautiful,
The earth shall bud,
The earth shall become mature,
The earth shall have duration,
The earth shall become a parent.
His (conch-shell) trumpet, his drum,
A kava-leaf1 (in token of) royal office,
Following in the rear a shout.

Makea-vaerorangi married the daughter of Rongo, named Ina. They became the parents of—

 • Makea-Tavake, who begat
 • Nuku-akatau-ariki ”
 • Makea-ariki ”
 • 5 Taitopu ”
 • Makea-mimi-ti-nui ”
 • Makea-ka-tu-iti ”
 • Ikitia ”
 • Apainga ”
 • 10 Meke, who begat
 • Akanoi-ariki ”
 • Ariki-meiti ”
 • Te Pou-o-te-rangi ”
 • Makea-kapeu-te-rangi ”
 • 15 Oe ”
 • Eaa ”
 • 17 Karika ”

This Karika was a bad quarrelsome child; hence his mother said to him, “It were better instead of quarrelling that you considered the lands of your ancestor, which are being consumed (or occupied) by others.” The boy listened to the words of his mother, and then asked of her, “What land do you refer to?” Then his mother said to him, “Whose land then is Avaiki, which is being consumed?” Then the boy Karika understood the word of his mother Ueuenuku, and sought means to carry out the project he had formed, and built a canoe for the purpose. When it was finished he selected 140 men to accompany him. He then proceeded to the conquest of that land, and prevailed in the fight, so that Avaiki became his, and he was the king of that land.2 Then Karika spoke to his parents, to Eaa and Ueuenuku, thus: “Remain both of you here whilst I go to Tumu-te-varo-varo3 in the south.”

This was Karika's first visit to Rarotonga. The very first place he landed at was Avarua. He set up his god Rangatira, and appointed Tinao to the charge of it. Then he made a circuit of the land, and built the maraesat Avarua and at Araitetonga. When that was done he returned to Avaiki, and stayed there some time. After a time he wished to make another voyage, and proceeded to visit other lands.
He found on one island a perverse chief who refused to surrender to him. Karika seized that chief and killed him, and when he was dead took possession of the land, and brought away the raukuru4 to his home at Avarua and Araitetonga, and appointed Tu-varo-tonga to the charge of it. He then returned to Avaiki, and from thence went on a voyage to other lands, on one of which he found a man with a large head; he seized him and put him to death. The reason he killed him was because the land belonged to his forefathers; after killing him the land became his (Karika's). Then he brought the raukuru4 of that land to Rarotonga; he landed at Rutaki, and when he placed his foot on the shore named the place “The great footsteps of Karika.” He remained there for some time, and appointed as a guardian of it, Taikaputa, and named the place “The boundary of Avaiki.”

He again returned to Avaiki to visit his father Eaa, and his mother Ueuenuku. When he arrived at Avaiki he met his parents, and after a time returned to Rarotonga, landing at Vavaroa. When he had landed he appointed as a guardian for the place Teko, or Moko, at Arakuo. Then he again returned to Avaiki, and on his arrival stayed there. After a lengthened stay, he returned to Rarotonga, and lived at Tokerau. He there built a marae named Puatiki, and named it (also?) Tokerau.5 Again he proceeded to Avaiki, and stayed there a long time, then returned to Rarotonga, bringing with him his wife Marama-eru-tea, his serfs, his children, his people, his pillow, his papa,6 and his daughter Mokoroa-ki-aitu. This was his final abandonment of Avaiki.

After remaining for some time at Rarotonga, he built two canoes, one was called Te-uki-iti, the other Te-au-ki-tonga, and manned them with 140 men. Then he put to sea. During this voyage he met Tangiia at Maketu,

7 with all his men. Then Karika was seized with anger, and desired to kill Tangiia. The latter sought for some means by which he might save himself. This was the course he adopted, viz.: to give royal names to Karika, who understood the meaning, and became at once friendly. These were the words of Tangiia: “I give the regal authority to you.” After the words were spoken the canoes were joined together, that of Tangiia to that of Karika. Then two men from the canoe of Karika joined the canoe of Tangiia; these are the names of those men—Te-nukua-ki-roto and Tuiti. When they had been seated in that canoe some time they said to Tangiia, “You will die on the arrival at Avaiki; there is no land (or portion) for you in Avaiki;8

9 when the sun descends you will be killed.” Then Tangiia listened to those words in reference to his death, and he was afraid, and he applied royal names afresh to

Karika; for the second time he offered the regal authority, and added these words: “Yours is the pile of food, the slaves, the ‘short-lip’ (or hog), the whale, the ‘long-hog,’ to eat (man); yours is the canoe, and what remains is the sister's portion.” After these arrangements, Tangiia asked Karika: “Where are you going ?” and Karika replied: “I am going to Tumu-te-varo-varo, in the South.” When these words had been spoken, he started away directly for Rarotonga, and Tangiia went on his way also. When Karika arrived at this land he came ashore at Vaikokopu, at Ngatangiia, and left there the “token” called Vairotopuia, which was a “ruringa-oe”10 of Karika's. Then the canoe was taken charge of by Tapu-uki, and from thence Karika proceeded for the first time to Tauae.

This was the final settling down of Karika in this land. After some considerable time the hand of Karika jerked (or itched), which was a peculiarity of his, or a sign of the arrival of a great double canoe full of warriors, and that they would be slain. Then Karika went up to a mountain and took off his plume, and called the name of the place where he rested Moe-moe-te-kura. Then he looked toward the sea, and saw the great double canoe of Tangiia with its mast standing. Karika laughed, for he was pleased at seeing the canoe. He named the rocky crag at Tutakimoa, Taukata. And when he had descended from the mountain and arrived at his home, he took his weapon Nina-enua and hastened along the road to Vaikokopu. When Karika arrived at Vaikokopu there was the canoe of Tangiia. Karika then hid his weapon at Iti-a-rakau. Having done that, he hastened to the beach at the harbour to kill Tangiia. So soon as the men who had left the canoe of Karika for that of Tangiia saw the former they—that is, Te Nukua-ki-roto and Tuiti—said to Tangiia, “Once more deliver your submission to Karika.” Then Tangiia arose to submit himself, and said to Karika, “Thine is the word, thine the putunga, thine the tuikaa, thine the ngutu-poto, thine the rara tea, thine the rara roa, here is thy canoe: I give it to thee.” And Tangiia grasped the hand of Karika, and named the canoe Takitumu.11 This was Tangiia's (first) arrival at this land.

When all these things had been done, Karika took Tangiia, and lead him to Araitetonga, where was the oven for the feast which was prepared by Karika for Tangiia. And when the food had been consumed Karika divided the land to Makea, to Tangiia, and to the Mataiapos. Then came Makea and Tangiia to Avarua, and on their first arrival one stayed at Tui-tui-ka-moana—that is, Karika did—and Tangiia went on to Tauae.

After they had stayed there some time the hand of Karika itched- 73 anew, which was its custom before he killed a man: his disposition inclined him to war even from Avaiki. Then came two seers to Tangiia and Karika named Uenga and Tautenga.12

Then said Tangiia, “Let it be for life or for death.” When Karika heard the words of Tangiia he replied to him, “They will be food for my club, for Nina-enua.

13 Then Karika offered food for the gods—for Maru-mamao, and for Rangatira. At the same time Tangiia offered his to Maru-mamao, and to Tongaiti. When they had finished feeding the gods they went on their way to Kiikii. At that place was Tutapu14 and his warrior Apapa-i-te-rangi. Karika arose and killed Apapa-i-te-rangi. There was killed Karika's first man quite dead. Then arose Tangiia and killed Mataroa: he smote him to death. That was his first man. After that Karika said to Tangiia, “You go by the inland (road15), I will go by the beach path.” And Karika proceeded by the beach path with his daughter. Then were killed Puariri (a brave warrior), Tonga, Tokori, Te-Eva, and Angavare. Karika killed (many) men as he went along. When he arrived at Tupapa he and Tangiia met there. A great many men were killed by them (there). They separated anew at that place, Tangiia going by the inland way, Karika by the beach path. And Karika went to Turanga-au, and remained there until he and Tangiia again met. He remained there, and sounded the trumpet at that place, and when the sounding of the trumpet had ceased they went on their way, Karika by the seaside, and Tangiia by the inland way, and directly the former reached the road he lifted up his weapon Nina-enua, and killed a certain man whose name was Papaio. From there he went on to Tuatea, and ascended to Tukinuku, where both fell in with Tutapu, and Tutapu was killed, his feet having been wounded by a stone. Thence they went on to the harbour at Vaikokopu, and smote the multitude of men on the great double canoe (belonging to Tutapu), and finished them. Then they took the god of Tutapu and brought it to Pounako, and called the name of that place “The god of Tutapu at Kiikii.”

Karika dwelt (in peace) some time, and then his hand itched—his usual sign. Soon after arrived a large canoe (a fleet?) commanded by Oe and Ruriki. Up rose Karika and smote them to death.

When the fighting was over Karika remained (quietly) sometime; and again his hand itched, and then two men arrived—both chiefs—with their multitude: their names were Rakaukatau and Rakau-kaui. Karika arose and smote them, and killed them.

Karika again remained (in peace) for some time, when his hand itched anew. Before long there arrived Te Ika-taurangi with his multitude, and Karika arose and smote them till they died: not a single one was left (alive).

After this fighting he and Tangiia met, and remained together for a long time. Then spoke Karika to Tangiia, “Remain thou in our land with our child Makea-putaki-te-tai, I am going to the east, and shall die there far away. And Karika went on his way, and Tangiia remained with Makea-putaki-te-tai.

Then Makea-putaki-te-tai married a wife, and they begat

 • Te Ariki-aka-mataku, who begat
 • Te Atua-rereao ”
 • 5 Te Ariki-i-te-au ”
 • Te Ariki-noo-marie ”
 • Tama-puretu ”
 • Makea-peau-rongo ”
 • Makea-te-konako ”
 • 10 Makea-te-taiti ”
 • Makea-te-ra-tu ”
 • Te Ariki-ape-tini and Rongo-oe ”
 • Makea-teina ”
 • Makea-tauira-ariki ”
 • 15 Makea-tuke-rae ”
 • 16 Makea-ta-ruia, who begat
 • Makea-te-rangi-tu-ki-vao ”
 • Rangi-makea ”
 • Makea-tapatua-kino ”
 • 20 Makea-pini ”
 • Makea-tinirau, who married Akaiti, who begat
 • Makea-pori, who begat
 • Makea-Davida ”
 • Makea-Tavaerua, and
 • Makea-Daniela, and
 • Makea-Abela, and
 • 24 Makea-Takau16

There was but one tribe from of old, and Makea was king. Later on, Rongo-oe was chosen (king) by Takaia, and so there came to be a second clan, named Puaikura (in Rarotonga), with Tinomana as their chief.

 

 

 

 

Kua noo a Makea-putaki-te-tai ki te vaine, anau tana ko Te-Ariki-aka-mataku; anau tana ko Te-atua-rereao; anau tana ko Te-Ariki-i-te-au; anau tana ko Te-Ariki-noo-marie; anau tana ko Tama-puretu; anau tana ko Makea-peau-rongo; anau tana ko Makea-te-konako; anau tana ko Makea-te-taiti; anau tana ko Makea-te-ratu; anau tana ko Te-Ariki-ape-tini tetai, ko Rongo-oe tetai. Anau ta Te-Ariki-ape-tini ko Makea-te-ina; anau tana ko Makea-tauira-riki; anau tana ko Makea-tuke-rae; anau tana ko Makea-taruia; anau tana ko Makea-te-rangi-tu-ki-vao; anau tana ko Rangi-Makea; anau tana ko Makea-tapatu-kino; anau tana ko Makea-pini; anau tana ko Makea-tinirau, ka noo i te vaine ia Akaiti; anau ta raua ko Makea-pori; anau tana ko Makea-Davida; anau tana ko Makea-Tavaerua; Makea-Daniela; Makea-Abela; Makea-Takau.

Okotai vaka mei taito mai, ko Takitumu, ko Makea te ariki. Kia ikitia ra a Rongo-oe e Takaia, e rua atu vaka, Puaikura, ko Tinomana te Ariki.Source JPS


 

Cook Islands Time

Cook Islands Calendar

March 2017
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Follow us

Login FormGet a Website

If you want to create a professional looking web site and you don't have any HTML programming experience or design skills

If you Have a static web site and you want more control over how the content is displayed and updated

If you want a website you can easily update yourself

If you run a company and want to sell some of your products online

Contact Us and get started...

TahitiZik


Sava Duty Free

Ocean Fresh

Cook Island News

Manea Foods

Mervin Communications

Kukicell

For best sound - Download

Jetsave Travel

Copyright © 2017 matarikifm.co.ck. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.